ข้อมูลนักเรียน

ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 118821240010
มัธยมศึกษาปีที่ 220221842010
มัธยมศึกษาปีที่ 31771863639
รวมมัธยมต้น5676161,18329
มัธยมศึกษาปีที่ 41061953018
มัธยมศึกษาปีที่ 5931782717
มัธยมศึกษาปีที่ 61031602637
รวมมัธยมปลาย30253383522
รวมทั้งหมด8691,1492,01851
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565
แสดงความคิดเห็น