วันอังคาร, เมษายน 16, 2024

ประกาศโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2567 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (PD)

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประเภทห้องเรียนพิเศษ IP และ EBP ประจำปีการศึกษา 2567

Read More