ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนหญิง ๖ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Read more

รับมอบนโยบายและการปฏิบัติงาน เพื่อขับเคลื่อนภารกิจทางการศึกษา โรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตเซกา (เซกา-บึงโขงหลง)

วัน พุธ ที่ 8 เดือน

Read more