วันจันทร์, เมษายน 15, 2024
ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศผลการจัดห้องเรียน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567
ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศโรงเรียน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวัดความรู้นักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประเภทห้องเรียนปกติ ประจำปีการศึกษา 2567

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในโรงพยาบาลสำหรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 1
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ ครั้งที่ 1

93
92
91
90
89
88
87
86
85
84
83
82
81
80
79
78
77
76
75
74
73
72
71
70
69
68
67
66
65
64
63
62
61
60
59
58
57
56
55
54
53
52
51
50
49
48
47
46
45
44
43
42
41
40
39
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
FB_IMG_1711711598892
previous arrow
next arrow

 

 

ข่าวสารภายนอก