โรงเรียนเซกา เลขที่ 205 หมู่ 7 ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ รหัสไปรษณีย์ 38150

โทร/Fax : 0-4248-9156, 0-4248-9456

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.